Santa Rosa Shapes

  • CIRCLES & OVALS
  • SQUARES & RECTANGLES
  • SPECIAL SHAPES

Circles & Ovals

Scallop Labels

1.75" scallop •  Size info

20 labels per sheet

Item: SPR123

Small Circle Labels

0.938" circle •  Size info

70 labels per sheet

Item: SPR128

Small Circle Labels

1.25" circle •  Size info

48 labels per sheet

Item: SPR190

Small Round Labels

1.5" circle •  Size info

35 labels per sheet

Item: SPR138

Medium Round Labels

1.75" circle •  Size info

20 labels per sheet

Item: SPR126

Circle Labels

2" circle •  Size info

20 labels per sheet

Item: SPR112

Large Circle Labels

2.5" circle •  Size info

12 labels per sheet

Item: SPR111

Large Circle Labels

3" circle •  Size info

6 labels per sheet

Item: SPR176

Large Circle Labels

3.5" circle •  Size info

6 labels per sheet

Item: SPR191

Small Oval Labels

1.25" x 0.75" •  Size info

72 labels per sheet

Item: SPR114

Oval Labels

2" x 1.5" •  Size info

24 labels per set

Item: SPR18F

Oval Labels

2.25" x 1" •  Size info

30 labels per sheet

Item: SPR109

Oval Labels

2" x 3" •  Size info

12 labels per sheet

Item: SPR180

Tall Oval Labels

2.25" x 3.5" •  Size info

8 labels per sheet

Item: SPR107

Oval Labels

2.5" x 4" •  Size info

8 labels per sheet

Item: SPR182

Squares & Rectangles

Square Labels

1" x 1" •  Size info

60 labels per set

Item: SPR184

Square Labels

1.25" x 1.25" •  Size info

48 labels per set

Item: SPR110

Square Labels

1.5" x 1.5" •  Size info

30 labels per set

Item: SPR185

Square Labels

1.75" x 1.75" •  Size info

24 labels per sheet

Item: SPR192

Square Labels

1.9" x 1.9" •  Size info

20 labels per sheet

Item: SPR11B

Square Labels

2.5" x 2.5" •  Size info

12 labels per sheet

Item: SPR186

Square Labels

3" x 3" •  Size info

6 labels per sheet

Item: SPR187

Square Labels

4" x 4" •  Size info

4 labels per sheet

Item: SPR193

Square Labels

5" x 5" •  Size info

2 labels per sheet

Item: SPR189

Small Rectangle Labels

2" x 0.875" •  Size info

24 labels per sheet

Item: SPR102

Rectangle Labels

2.5" x 1.25" •  Size info

24 labels per sheet

Item: SPR103

Tall Labels

1.25" x 1.75" •  Size info

32 labels per sheet

Item: SPR153

Horizontal Labels

1.75" x 1.25" •  Size info

32 labels per sheet

Item: SPR156

Tall Labels

1.5" x 2.25" •  Size info

20 labels per sheet

Item: SPR157

Horizontal Labels

2.25" x 1.5" •  Size info

20 labels per sheet

Item: SPR159

Tall Rectangle Labels

1.875" x 2.75" •  Size info

15 labels per sheet

Item: SPR105

Wide Rectangle Labels

2.75" x 1.875" •  Size info

15 labels per sheet

Item: SPR106

Tall Labels

2" x 3" •  Size info

12 labels per sheet

Item: SPR160

Horizontal Labels

3" x 2" •  Size info

12 labels per sheet

Item: SPR161

Tall Labels

2.25" x 3.25" •  Size info

8 labels per sheet

Item: SPR166

Horizontal Labels

3.25" x 2.25" •  Size info

8 labels per sheet

Item: SPR167

Tall Labels

2.5" x 3" •  Size info

8 labels per sheet

Item: SPR168

Large Rectangle Labels

2.75" x 3.5" •  Size info

8 labels per sheet

Item: SPR150

Large Wide Labels

4" x 3.25" •  Size info

6 labels per sheet

Item: SPR113

Large Rectangle Labels

3.5" x 3.25" •  Size info

6 labels per sheet

Item: SPR116

Large Labels

3.25" x 4" •  Size info

6 labels per sheet

Item: SPR117

Large Labels

3.75" x 4.5" •  Size info

4 labels per sheet

Item: SPR152

Bottled Water Labels

7" x 1.875" •  Size info

5 labels per sheet

Item: SPR119

Special shapes

Scallop Labels

1.75" scallop •  Size info

20 labels per sheet

Item: SPR123